personal trainer

Onnistu omaishoitajana

Kotiympäristön turvallisuus

Ergonomia ja esteettömyys

Mielen vahvistaminen, tuki ja jaksamisen lisääminen

yritysvalmennus

Henkilön siirto- ja kääntötekniikat

Kotihoito ja kuntoutus

Tarvittavien apuvälineiden hankinta ja käyttöön opastus

Sinnasportin Onnistu omaishoidossa -palvelu on tarkoitettu omaishoitajien toiminnan tukemiseksi sekä oman toimintakyvyn säilyttämiseksi. Pitämällä huolta itsestäsi, vaikutat myös huolehtimasi henkilön hyvinvointiin.

 

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoitamista omaisen tai muun läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä hoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Se on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota kunta järjestää sitä varten varaamiensa määrärahojen rajoissa. Lainaus lähteestä https://stm.fi/omaishoito.

Onnistu omaishoitajana

58 kerta
  • Jatkuvalla sopimuksella 39,90€ 2 tapaamista kuukaudessa
  • Jatkuvalla sopimuksella 55,90€ 3 tapaamista kuukaudessa
  • Koulutettu ja kokenut valmentaja
Pidetty

1
Lähetä valmentajalle viesti
Powered by
Scroll Up