personal trainer

Kuntoutus

kuntoutus

Polvisärkyä? Lonkkakipuja? Selkäkipuja? Hartiajumeja? Olkapääsärkyä? Toimintakyvyn vajaavuutta?

Masennusta? Ahdistusta? Vakava sairaus? Vamma? Muu sairaus?

Kuntoutusohjaus ja kuntoutuminen?

Kuntoutusohjaaja on vammautuneen, kiputiloista kärsivän, leikkauksesta toipumassa olevan, pitkäaikaissairaan tai muuten toimintakykyrajoitteisen henkilön kuntouttaja, tukija ja yhteyshenkilö. Hän ohjaa, neuvoo ja tukee asiakasta ja hänen läheisiään. Kuntoutusohjaaja parantaa asiakkaan itsenäistä selviytymistä ja mahdollistaa liikkumisen ja harjoittelun aloittamisen turvallisesti. Kuntoutusohjaaja parantaa asiakkaan elämänhallintaa sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Kuntoutus perustuu yksilölliseen, kokonaisvaltaiseen ja tavoitteelliseen suunnitteluun ja seurantaan.

Tapaamisten sisältö:

 • Arvioimme kuntoutuksen tarpeesi
 • Arvioimme haastattelun pohjalta toimintakykysi
 • Pohdimme eri kuntoutus vaihtoehtoja
 • Valitsemme sinulle sopivimman kuntoutusvaihtoehdon
 • Autamme tarvittaessa kuntoutuskursseille hakeutumisessa
 • Kuntoutamme sinua
 • Mahdollistamme harjoittelun ja liikkumisen turvallisesti
 • Lihaskuntoharjoitteita ja kuntouttavia liikkeitä yksilöllisesti
 • Ravinto-ohjeistusta
 • Ohjaamme sinut parantamaan toimintakykyäsi ja elämänlaatuasi
 • Neuvomme kuntoutuksen lainsäädännössä tarvittaessa
 • Teemme suunnitelman kuntoutumiseen ja harjoitteluun
 • Tarjoamme tukea, kuuntelua sekä löydämme sinulle vertaistukea

Kuntoutus

Ammattimainen ohjaus kuntoutumiseen
58 Kerta
 • 89,90€ / 2 tapaamista / kuukaudessa
 • Saatavilla myös 10 kerran kortti / 500€
 • Toimintakyvyn ylläpitäminen ja palauttaminen
 • Tavoitteellinen kuntoutuminen
 • Liikkuminen ja harrastaminen
Kuntoudu

Kuntoutusohjaus

Ammattimainen ohjaus kuntoutumiseen
$ 29,90 Kerta
 • 30 min. tapaaminen
 • Ohjaus ja kuntoutussuunnitelma
 • Palvelulainsäädännön selkeyttäminen
 • Tavoitteiden laatiminen
 • Apuvälineet ja asioiden hallinta
Kuntoudu

Kuntoutusohjaaja arvioi ja mittaa asiakkaan toimintakykyä ja pyrkii parantamaan sitä erilaisilla tavoilla. Kuntoutusohjaaja antaa myös henkistä tukea. Kuntoutusohjaaja vahvistaa asiakkaan psyykkistä toimintakykyä ja selviytymistä. Hänellä on erilaisia terapeuttisia lähestymistapoja, jolla luodaan asiakkaaseen yhteys ja luottamus.

 

Kuntoutusohjaaja voi tarvittaessa tutustua asiakkaan elinympäristöön, kouluun tai työpaikkaan ja yhteistyössä muiden auttavien tahojen kanssa pyrkii parantamaan elinympäristöä; poistamalla esteitä (esim. arvioimalla asunnon esteettömyyden), avustaa apuvälineiden käytössä, arvioi ympäristössä liikkumista, parantaa nostotekniikoita ja ergonomiaa, ohjaa ruuan valmistuksessa ja tarvittaessa muiden asioiden hallinnassa.

 

Kuntoutuksen lainsäädännöstä lisää Kuntoutusportin sivuilla


Scroll Up
Open chat
1
Lähetä valmentajalle viesti
Powered by