Pinnalliset selkälihakset

Syvät selkälihakset

 • m. erector spinae
  • mm. iliocostalis
  • mm. longissimus
  • mm. interspinales
  • mm. intertransversarii
  • mm. spinalis
  • mm. rotatores
  • mm. multifidus
  • mm. semispinalis

Syvät niskalihakset

 • m. rectus capitis posterior major
 • m. rectus capitis posterior minor
 • m. obliquus capitis superior
 • m. obliquus capitis inferior

Selän anatomiakuvia

pinnalliset selkälihakset

Kuva kirjasta: Ullmann, H.F. 2009. Opas anatomiaan.

syvät selkälihakset

Kuva kirjasta: Ullmann, H.F. 2009. Opas anatomiaan.

Pinnalliset selkälihakset

m. trapezius eli epäkäslihas

Kuvat kirjasta: Ylinen, J. Venytystekniikat. Lihas-jännesysteemi. Manuaalinen terapia.

Epäkäslihas on kolmionmuotoinen lihas molemmilla puolilla yläselkää. Lihaksen lähtökohdat (origot) ovat linea nuchae superiorissa, takaraivon ulkokyhmyssä, niskan ligamentteissa ja C7-TH12 nikamien okahaarakkeissa. Trapeziuksen yläosa kiinnittyy solisluuhun (clavicula), keskimmäinen osa olkalisäkkeeseen (acromion) ja alaosa lapaluun harjuun (spina scapulae).

Trapeziuksen tehtävänä on jarruttaa lapaluun liikkeitä, kun olkavarsi liikkuu. Trapezius nostaa lapaluuta, kiertää sitä sekä vetää lapaluuta ja solisluuta selkärankaan päin. Trapezius osallistuu myös pään ojentamiseen.

m. latissimus dorsi eli leveä selkälihas

leveäselkälihas

Kuva fysioterapian luennoilta, Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK).

Leveä selkälihas lähtee kuuden alimman rintanikaman okahaarakkeista, thoracolumbaalisesta faskiasta, crista iliacasta, neljästä alimmasta kylkiluusta sekä lapaluun alakulmasta. Lihas kiinnittyy olkaluun yläosaan tuberculum minukseen.

Leveän selkälihaksen tehtävänä on olkavarren ojennus, lähennys ja sisäkierto sekä olkapään veto taakse ja alas. Lisäksi lihas osallistuu vartalon nostoon ja uloshengitykseen.

m. rhomboideus major eli iso suunnikaslihas

suunnikaslihas iso

Kuvat kirjasta: Ylinen, J. Venytystekniikat. Lihas-jännesysteemi. Manuaalinen terapia.

Iso suunnikaslihas lähtee T1-T4 okahaarakkeista. Lihas kiinnittyy margo medialikseen (lapaluun keskisivu).

Ison suunnikaslihaksen tehtävänä on painaa lapaluuta kohti rintarankaa ja vetää sitä kohti selkärankaa. 

m. rhomboideus minor eli pieni suunnikaslihas

pieni suunnikaslihas

Kuvat kirjasta: Ylinen, J. Venytystekniikat. Lihas-jännesysteemi. Manuaalinen terapia.

Pieni suunnikaslihas lähtee C6-C7 okahaarakkeista ja kiinnittyy margo medialikseen.

Pienen suunnikaslihaksen tehtävä on sama kuin ison suunnikaslihaksen, se painaa lapaluuta kohti rintakehää ja vetää sitä kohti selkärankaa.

m. levator scapulae eli lapaluun kohottajalihas

Kuvat kirjasta: Ylinen, J. Venytystekniikat. Lihas-jännesysteemi. Manuaalinen terapia.

Lapaluun kohottajalihas lähtee C1-c4 okahaarakkeista. Sen insertio on angulus superior scapulae (lapaluun keskireunan yläosa).

Lapaluun kohottajalihas nimensä mukaan nostaa lapaluuta ja kääntää alaspäin ja keskelle.

m. serratus posterior superior eli takimmaisen sahalihaksen yläosa

takimmainen sahalihas yläosa

Kuvat kirjasta: Ylinen, J. Venytystekniikat. Lihas-jännesysteemi. Manuaalinen terapia.

Takimmaisen sahalihaksen yläosan lähtöpiste on C6-T2 okahaarakkeet. Lihas kiinnittyy 2-5 kylkiluihin.

Takimmaisen sahalihaksen yläosa nostaa kylkiluita.

m. serratus posterior inferior eli takimmaisen sahalihaksen alaosa

takimmainen sahalihas alaosa

Kuvat kirjasta: Ylinen, J. Venytystekniikat. Lihas-jännesysteemi. Manuaalinen terapia.

Takimmaisen sahalihaksen alaosa lähtee thoracolumbaalisesta faskiasta ja kiinnittyy 9-12 kylkiluihin.

Takimmaisen sahalihaksen alaosan tehtävänä on kylkiluiden lasku.

m. splenius capitis eli pään ohjaslihas

pään ohjaslihas

Kuvat kirjasta: Ylinen, J. Venytystekniikat. Lihas-jännesysteemi. Manuaalinen terapia.

Pään ohjaslihaksen lähtökohta on kaularangan ja ylimpien rintanikamien okahaarakkeissa. Lihas kiinnittyy processus mastoideukseen.

Pään ohjaslihaksen tehtävänä on kaulan ja pään ojennus sekä sivutaivutus.

m. splenius cervicis eli kaulan ohjaslihas

Kuvat kirjasta: Ylinen, J. Venytystekniikat. Lihas-jännesysteemi. Manuaalinen terapia.

Kaulan ohjaslihaksen lähtökohta on T3-T6 okahaarakkeet. Lihas kiinnittyy C1-C2 poikkihaarakkeisiin. 

Kaulan ohjaslihaksen tehtävänä on kaulan ja pään ojennus sekä kierto.

Syvät selkälihakset

syvät selkälihakset

Kuva fysioterapian luennoilta, Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK).

m. erector spinae (mediaaliset ja lateraaliset lihasryhmät)

Mediaalinen juoste:

 • mm. interspinales (suora) eli okahaarakevälilihakset
 • mm. intertransversarii (suora) eli poikkihaarakevälilihakset
 • mm. spinalis (suora) eli suora okahaarakelihas
 • mm. rotatores (vino) eli kiertäjälihakset
 • mm. multifidus (vino) eli monihalkoinen lihas
 • mm. semispinalis (vino) eli vino okahaarakelihas

Lateraalinen juoste:

 • mm. iliocostalis (poikittainen) eli suolikylkiluulihakset
 • mm. longissimus (poikittainen) eli pitkä selkälihas

Syvät niskalihakset (niskarusetti)

niskarusetti

Kuvat kirjasta: Ylinen, J. Venytystekniikat. Lihas-jännesysteemi. Manuaalinen terapia.

m. rectus capitis posterior major eli iso takimmainen suora niskalihas

Kuvat kirjasta: Ylinen, J. Venytystekniikat. Lihas-jännesysteemi. Manuaalinen terapia.

m. rectus capitis posterior minor eli pieni takimmainen suora niskalihas

Kuvat kirjasta: Ylinen, J. Venytystekniikat. Lihas-jännesysteemi. Manuaalinen terapia.

m. obliquus capitis superior eli vinon niskalihaksen yläosa

Kuvat kirjasta: Ylinen, J. Venytystekniikat. Lihas-jännesysteemi. Manuaalinen terapia.

m. obliquus capitis inferior eli vinon niskalihaksen alaosa