Mikä on FIHF Personal Trainer?

lihaskunto

Mikä on FIHF Personal Trainer

FIHF Personal Trainer on Physio Trainer -koulutuksen läpi käynyt Personal Trainer. Koulutukseen valitaan fysioterapeutteja tai muita ammattikorkeakoulu pohjaisia terveydenhuollon ammattilaisia, joilla on vankka pohja anatomiasta ja fysiologiasta sekä ihmisen toimintakyvyn arvioinnista sekä erilaisista sairauksista ja vammoista.

 
FIHF Personal Trainer huomioi harjoittelussa ihmisen kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti. Toimintakykyä pyritään parantamaan laadukkailla harjoituksilla ja oikeanlaisilla tekniikoilla. Harjoitukset ovat tarkoin suunniteltuja. Opettamisen ja ohjauksen kautta FIHF Personal Trainer pyrkii tekemään itsensä tarpeettomaksi, tarkoitus on saada asiakas oppimaan uusia asioita harjoittelusta ja terveellisestä elämäntavasta.

 

FIHF Personal Trainerin vahvuuksina ovat tuki- ja liikuntaelinsairaustietämys ja niiden huomiointi harjoittelussa. Harjoittelua rajoittavat ongelmat pyritään ratkaisemaan ja samalla ennaltaehkäistään muita ongelmia mm. tekniikkaa parantamalla sekä harjoittelun laatua nostamalla.

 

FIHF Personal Trainerin asiakkaita ovat mm. tuki- ja liikuntaelin ongelmaiset (Tule), ylipainoiset (sekundaarisia Tule ongelmia), paljon vanhoja vammoja omaavat, elintapasairauksista kärsivät, sohvaperunat, kuntoilijat ja urheilijat.

FIHF Personal Trainer

Physio Trainer -koulutus

Physio Trainer -koulutuksessa pyritään yhdistämään erilaiset koulutustaustat ja ajatusmaailmat, jolloin löydetään kultainen keskitie ammattiosaamisen sekä valmennuksen välille. Tällöin asiakas saa parhaan mahdollisen hyödyn Personal Trainer -palveluista.

 

Physio Trainer -koulutuksessa pyritään saamaan erikoisosaaminen ja vahvuudet käyttöön. Lisäksi heikkouksia pyritään vahvistamaan. Physio Trainer -koulutuksessa pyritään vähentämään jatkuvaa liikkeiden viilaamista ja paikallaan junnaamista sekä liiallista suurpiirteisyyttä. Turha hyssyttely, huutaminen ja käskyttäminen jätetään vähemmälle, harjoitteluympäristö pyritään rauhoittamaan ja asiat tehdään asiakaslähtöisesti.

 

Physio Trainer -koulutuksen läpi käynyt Personal Trainer erottuu muista alalla työskentelevistä positiivisessa mielessä. Koulutuksessa kyseenalaistetaan asioita sekä pohditaan tieteellisen tiedon ja  toimintakyvyn kautta ratkaisuja ongelmiin.

 

Personal Trainereiden kysyntä on kasvanut koko ajan ja nimike ei ole suojattu, kuka tahansa voi tarjota näitä palveluita ilman minkäänlaista tutkintoa. Personal Trainerin taustat kannattaa huomioida valmentajaa etsiessä.

 

Lähde:

www.terveysverkko.fi/paakoulutukset/physiotrainer/

Personal Trainer